a) cerere - tip (formularul model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului precum si cu precizarea scopului solicitarii actului);

b) extras de Carte Funciara actualizat (nu mai vechi de 1 luna);

c) documentatia cadastrala care a stat la baza intabularii imobilului (terenului) intocmita de catre un expert topograf cu viza O.C.P.I.;

d) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism si a cererii tip (in copie).

ÎNCHIDE FEREASTRA