*Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

a) cerere - tip (formularul model F.1 - "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" completata in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului precum si cu precizarea scopului solicitarii actului);

b) act de proprietate (extras Carte Funciara);

c) planuri topografice sau cadastrale - vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al judetului - cu indicarea imobilului - (in doua exemplare);

d) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism si a cererii tip (in copie).

ÎNCHIDE FEREASTRA