a) cerere tip;

b) act de proprietate (extras C.F.);

c) extras din P.U.Z. (unde este cazul);

d) plan de incadrare in zona;

e) plan de situatie cu vecinatati;

f) taxa Certificat de Nomenclatura Stradala.

ÎNCHIDE FEREASTRA