*Beneficiarul are obligatia sa regularizeze taxa de autorizatie in termen de 15 zile de la data expirarii termenului de executare stabilit prin autorizatia de construire, precum si celelalte obligatii de plata ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei. In caz contrar, va suporta penalitatile de intarziere prevazute de legislatia in vigoare.

Toate constructiile proprietate particulara se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire.

Documente necesare:

a) cerere-tip; (NOTA: formularele: procesul verbal, declaratia tip si cererea tip se ridica de la camera 4 - Centrul de Relatii cu Publicul din cadrul Primariei Municipiului Zalau);

b) declaratia tip privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire;

c) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;

d) extras Carte Funciara actualizat (nu mai vechi de 1 luna);

e) copie Autorizatie de Construire;

NOTA: la persoanele juridice se mai adauga NOTA CONTABILA (semnata si stampilata), privind valoarea lucrarilor de construire.

ÎNCHIDE FEREASTRA