*In situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, trebuie sa se solicite prelungirea valabilitatii acesteia cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire.

Documente necesare:

a) cerere de prelungire autorizatie de construire (formular-model);

b) autorizatia de construire in original;

c) extras de Carte Funciara (nu mai vechi de o luna);

d) taxa prelungire autorizatie de construire (30% din valoarea taxei de autorizatie initiala) si taxa formular cerere tip de prelungire A.C..

ÎNCHIDE FEREASTRA